Polecam do listy noworocznych kawałków dodać „My Way” Franka Sinatry

Mam wrażenie, że Polska wyrosła na martyrologii, że ten cały romantyzm i cierpiętnictwo ciągną się za nami przez wieki. Trudno nie oprzeć się stwierdzeniu, że w Polsce wszyscy powinniśmy być Chrystusami. W końcu „każdy ma swój krzyż”, „ciągnij swój krzyż a będziesz…” Będziesz jaki? Przecież nie szczęśliwy. Nie chcę bezpośrednio uderzać w religię katolicką. Raczej

„Sztuka może być jedną z wyznawanych wartości i źródłem szczęścia.”- wyjdź na spacer, niczym na wernisaż

Do całkiem niedawna sztuka ograniczała się dla mnie tylko do wyjścia do kina, do teatru, ewentualnie na wystawę, lub koncert. Szybko i ze zniechęceniem omijałam katowickie budynki, żeby jak najszybciej dostać się do ciepłej, wygodnej i znanej strefy komfortu… Jakaż byłam arogancka w tym zawężeniu pojęcia sztuki, jakaż ograniczona była moja definicja estetyki. Okazało się